Mikrobiologi.net

Mikrobiologi.net > Företag > Mobidiag  
Mobidiag
Länk: Mobidiag  

Adress
Mobidiag Sverige AB
FE 2043
838 79
Frösön
Sverige

Presentation
Mobidiag är ett bioteknikbolag specialiserat inom utveckling och försäljning av nya innovativa lösningar för molekylära smittester. Våra multiplexa PCR-kit (Amplidiag) är speciellt framtagna för gastrointestinala sjukdomar. Mobidiag utvecklar också ett nytt instrument (Novodiag) för snabb multiplex testning. Bolaget är grundat i Finland 2001 med kontor i Helsingfors, Paris och Stockholm.  

Wikstén Jan (VD)
E-Post jan.wiksten@mobidiag.com2021-09-21 18:20
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman