Kallelse till medlemsmöte för Föreningen för medicinsk mikrobiologi

Kallade: Medlemmar i Föreningen för medicinsk mikrobiologi

Datum: torsdag 22 april 2004, kl. 17:00-18:00

Lokal: Kalmarsalen, i anslutning till vårmötet i Kalmar

Föredragningslista

 1. Mötet öppnas
 2. Föredragningslistan fastställs
 3. Val av justeringsperson
 4. Ny styrelsemedlem presenteras
 5. Regler för medlemsutskick
 6. Information om arbetsgrupp för IT-frågor
 7. Nomenklaturarbetet inom biobanksprojektet
 8. Rapport om arbetet inom MKRs arbetsgrupp för ackrediteringsfrågor
 9. Information om kommande program
  1. chefsmöte
  2. riksstämma
 10. Övrigt
 11. Mötet avslutas

Välkommen!

Christine Wennerås
vetenskaplig sekreterare