Råd till föreläsare:
Prata i mikrofonen! Tydligt, lagom tempo, vänd mot åhörarna!!
Prata mot åhörarna och inte mot bildskärmen.
Håll tiderna för att uppmuntra mer diskussion.
Lite mera patientnära samt vad lab kan göra för kunder. Inte en spännande infektionsläkare så långt ögat nådde, korrektion: det förekom tre e.m., men en förfärlig massa "DNA"-folk, som inte försöker att förtydliga sig. Sänk nivån, alla förstår inte.
Håll tiden
Inte tala mot projektorduken utan till publiken.
Prata tydligt och i mikrofonen. Vänd ej ryggen till micken. Prata svenska.
Håll tiden. Tala tydligt & i mikrofon!
Bra att ha med bilder och inte bara text.
Mindre uppräkning av art, sjukdom, smådetaljer, mer principer/övergripande.
Tråkigt när de flesta föreläsarna tittade på sina bilder istället för på oss som lyssnade
Inga föredrag på engelska. Engagerade och tydligt talande föreläsare, tack!
För mycket detaljer "dödar" även det intressantaste ämnet. En informerande profil behöver inte betyda att den vetenskapliga kvalitén försämras.
Vissa pratede lite för fort och otydligt.
Vänd er mot publiken, ger mer närvaro => intresse vidmakthålles.
Råd till några: Prata till publiken och inte till dataskärmen på podiet.
Vänd er mot publiken så gott det går
Håll tiden! Använd inte sofistikerade färger och animering; det syns dåligt!
Glöm inte att det finns en mängd åhörare, inte enbart "dataskärmen".
Ha ögonkontakt med åhörarna
Träna på framställning och artikulation vänd till auditoriet. Kolla ljudet så att mikrofonen är anpassad till just din röst.
Bensträckare på plats behövs mellan varje föreläsning. Passen var alldeles för långa med tanke på benen.
Prata till publiken gäller många de flesta mkt bra.
Ljudet
Prata svenska
Föreläsningar på svenska eller "lättförstålig" engelska
Korta föreläsningar syfte & sammanfattning & slutsats, ej för mycket detaljer.
Mycket bra med sammanfattningar!
Försök hålla tiden, det är inte roligt att avbryta eller bli avbruten.
Prata till åhörarna, ej till datorn (gällde några föreläsare)
Prata tydligt, inte så fort. Hellre på ett nordiskt språk än dålig engelska! Undantag: finska
Håll tiden
Tala till åhörarna! Ej till datorn eller vita duken.
Fler fallbeskrivningar vore intressant.
Var väl förberedda!
Tala tydligt & se till att ni vet vad ni föreläser om (mummel & innantilläsning berikar inte föreläsningen)
Svensktalande föreläsare
Hålla tiderna
Gärna introduktion till tema, som komplement.
Anpassa för alla. Är du kliniker, förklara termer och vice versa.
Förklara förkortningar ich kliniska namn - inte alla är bevandrade bland dem!
Läs på och tillämpa presentationsteknik. Mindre mängd text på bilder (less is more). Tala om vad varje figur betyder och vad det innebär. Respektera åhörarna och deras skilda bakgrundskunskap. Anknyt till forskningensstörre sammanhang då och då.
Too much overlap sometimes in sessions
Lugnare tempo - försök inte pressa in så mycket information som möjligt på så kort tid som möjligt