Råd till posterpresentatörer:
Summary i A4-format
Presentera det som är viktigt på posten. Övrigt kan man diskutera.
Var närvarande på de tider som angivits.
Heja!
Mer tid för disskusion
Bra med sammanfattning
Roligt med en session med posterpresentation vid postrarna, inte bara att posterförfattarna finns där.
Mindre text. Tala tydligt om en kort bakgrund och vad man vill ha resultaten till. Finns det en nytta, i förlängningen, för "allmänheten"?