Råd till arrangörerna av nästa möte:
Bensträckare mellan föreläsningarna.
Placera postrarna på samma ställe, "flödet" av människor var väldigt olika.
Ta bort laserpennan! Ingen hinner se den lilla röda pricken som fladdrar! Ngn form av ljusstråle istället.
Kaffe vid alla fikapauser. Bättre arrangerat om var använda kaffekoppar etc ska ställas.
Det har varit bra att allt legat innom ett samlat område. Gäller både tid & sociala sammanhang.
Kanske en paneldebatt i ngt ämne.
Liten mikropaus efter 1h vore bra
TB
Föredrar tvådagarsmöte - 3 dagar är för mycket. Samarrangemang vart annat år med SFM?
Bättre lunchresturang
Kopiera kalmarmötet. Lägg till nyheter. Utbildningsdag (el halv) få ST-läkare
Börja inte 8.30 utan 9.00
Är ni lika bra som Kalmar så!
Glöm inte bort bensträckare och vatten i föreläsningslokalen
Kaffe, kaffe och inte fruktstund på eftermiddagen. Pausgymnastik efter 1 timmes föreläsning.
Lite muskelsträckare mellan föreläsningarna önskvärt.
Ha papperskorgar
Informera föreläsarna om olika röster och hur de kan anpassas till ljudtekninken.
Längre fikapauser och utställningstid 1: dagen, sen räcker det med 2 utställningsdagar
Att mötet läggs ons-fre
Onsdag t.o.m. fredag mycket bra!
Gärna frivilligt studiebesök på lab.
Avsluta vid lunch dag 3
Som BMA på sjukhuslab skulle lite mer patientanknutna ämnen vara intressant. Nu blir det väldigt mycket forskning och molekyler.
Det vore bra om programmet kunde börja tidigare första dagen så att det inte blir så långa dagar.
Fortsätt på den "inslagna vägen" med föreläsningar & intressanta (& lärande) inslag på kvällstid. Korta gärna ner lunchen till förmån för tidigare slut på eftermiddagen.
Det vore bra om man var med på deltagarlistan när man registrerade sig. Jag råkade hamna mellan stolarna. Har i princip ej varit med på detta vårmöte. Tråkigt! Kerstin Blomgren, Uppsalla
Ej tvåtimmarspass utan paus!
Kortare pass med föreläsningar. 2 timmar för långt utan möjlighet att röra på sig
Mer sociala evenemang. Kunde tex. varit något arrangerat efter renässans-middagen. Vissa föreläsningar bör delas upp mellan kliniker och naturvetare. Då får man mer ut av seminarierna.
Alla postrar på samma ställe och 2 olika tider då författarna står vid sina postrar - som författare vill man kunna prata med andra författare också.
Det finns knappast något övrigt att önska! Mycket bra allting. I den mån det går kunde man anpassa föreläsningssalarna så att det blir lite tätare mellan åhörarna.
Try to get grad. students to attend. Make it more attractive for people from other universities to attend.