Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Medlemmar > Sören Andersson  
Sören Andersson
Docent  
Överläkare, verksamhetschef
 

Roller
2011-12-28 till 2014-12-31 Stipendieansvarig FKM
2011-12-28 till 2020-03-01 Medlem FKM
2011-12-28 till 2016-06-30 Informationsansvarig FKM
2017-06-01 till 2018-11-01 Referensgruppen för klinisk virologi FKM

Adress (Arbete)
Laboratoriemedicinska länskliniken
Universitetssjukhuset Örebro
701 85
Örebro
Sverige

Kontaktinformation

Som inloggad kan du eventuellt se ytterligare information.


2021-01-26 04:03
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman