Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Medlemmar > Erik Senneby  
Erik Senneby
Leg läkare  
ST-läkare
Jag heter Erik Senneby och är ST-läkare i Klinisk Mikrobiologi. Jag är verksam på mikrobiologen i Lund och är även doktorand på Avdelnings för Infektionsmedicin, Lunds Universitet.
Jag är intresserad av alla områden inom klinisk mikrobiologi, men har blivit inriktad på bakteriologi framförallt genom min forskning som hittills har handlat om bakterien Aerococcus urinae.
Jag är med i FKM:s styrelse som ST-representant. Ni får gärna kontakta mig angående frågor relaterade till utbildning, kurser och annat som kan röra ST.  

Roller
2012-04-19 till 2024-03-01 Medlem FKM
2016-05-30 till 2019-05-14 ST-representant
Mandatperiod 2 år (2017-2019)
FKM
2022-11-04 till 2025-12-31 Representant i Folkhälsomyndighetens samverkansgrupp för vårdhygien FKM

Adress (Arbete)
Klinisk Mikrobiologi, Lund
Labmedicin, Region Skåne
Sölvegatan 23
221 85
Lund
Sverige

Kontaktinformation

Som inloggad kan du eventuellt se ytterligare information.


2023-06-05 18:27
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman