Mikrobiologi.net/SFM

Mikrobiologi.net > SFM > Medlemmar > Ulf Garpmo  
Ulf Garpmo
Lab.ing
 

Roller
2001-11-05 till 2014-01-01 Medlem FKM
2016-06-14 till 2021-04-01 Medlem FKM

Adress (Arbete)
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien
Länssjukhuset
391 85
KALMAR

Kontaktinformation

Som inloggad kan du eventuellt se ytterligare information.


2021-10-19 11:40
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman