Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Medlemmar > Urban Forsum  
Urban Forsum
Professor emeritus of Clinical Microbiology, MD, PhD  
professor em./f.d.överläkare
 

Roller
1975-01-01 till 2019-03-01 Medlem FKM
1998-12-01 till 2011-11-30 Redaktör APMIS
(Mikrobiologi)
FKM
2004-10-01 till 2012-01-01 Medlem SFM
2020-03-01 till 2022-03-01 Medlem FKM

Adress (Arbete)
Avd för klinisk mikrobiologi
Hälsouniversitetet
581 85
LINKÖPING
Sverige

Kontaktinformation
E-Post urban.forsum@liu.se
Telefon (Kontor) 010-1032090
Fax (Kontor) 010-1034596

Som inloggad kan du eventuellt se ytterligare information.


2021-04-23 17:15
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman