Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Medlemmar > Urban Kumlin  
Urban Kumlin
Överläkare
 

Roller
0000-00-00 till 2050-12-31 Informatikutskottet FKM
1999-01-01 till 2040-03-01 Medlem FKM
2008-12-01 till 2018-06-30 Facklig sekreterare
Mandatperiod 2 år (2016-2018)
FKM
2014-01-01 till 2050-12-31 FKM:s utbildningsutskott FKM
2014-01-01 till 2050-12-31 Referensgruppen för klinisk virologi FKM

Adress (Arbete)
Klinisk mikrobiologi
Norrlands Universitetssjukhus
901 85
UMEÅ

Kontaktinformation

Som inloggad kan du eventuellt se ytterligare information.


2023-06-05 18:40
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman