Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Remisser > Remiss från SLS Etikprövning SOU 2017:104  
Remiss från SLS Etikprövning SOU 2017:104

Utredningen lämnar förslag till ändringar i etikprövningslagen. Syftet är att förtydliga lagens tillämpningsområde, ändringar i de grundläggande definitionerna av forskning och forskningshuvudman görs. Utredningen föreslår att undantaget för arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning tas bort. Det föreslår också att det anges vilket ansvar forskningshuvudmannen har och hur ansvaret fördelas. Tacksam för era svar till hakan.janson@kronoberg.se senast 2018-04-02

Svar från SFKK och FKM
Remiss från SLS - Ändringar i etikprövningslagen
Betänkande av Utredningen om översyn av etikprövningslagen
Innehåller nytt lagförslag för etikprövning


Unika träffar: 203. 2023-06-05 18:44
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlämmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.