Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Remisser > Remiss från SLS. Åtgärder för en stärkt patientsäkerhet och en effektivare hantering av behörighet  
Remiss från SLS. Åtgärder för en stärkt patientsäkerhet och en effektivare hantering av behörighet

SLS har fått bifogade remiss från Socialdepartementet. SLS har genom Hans Rutberg, ordförande i SLS kommitté för säker vård, deltagit i ett samrådsmöte med utredaren. Sektionerna har tidigare haft möjlighet att lämna inledande synpunkter via SLS till utredningen. Vi tar nu tacksam emot era ev. synpunkter på departementspromemorian senast den 25 september till hakan.janson@kronoberg.se för ett samordnat FKM-svar till SLS senast den 26/9. Lämnades utan åtgärd från FKM

Remiss
Åtgärder för en stärkt patientsäkerhet och en effektivare hantering av behörighetsärenden


Unika träffar: 190. 2024-04-22 11:29
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlämmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.