Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Remisser > Remiss från SLS. En sexårig grundutbildning för läkarexamen.  
Remiss från SLS. En sexårig grundutbildning för läkarexamen.

SLS har fått bifogade promemoria om grundutbildningen på remiss från Utbildningsdepartementet. Svaret bereds av SLS delegation för utbildningsfrågor. Era synpunkter tas tacksamt emot senast den 18 september till hakan.janson@kronoberg.se för ett samordnat svar från FKM till SLS den 20/9. Lämnades utan åtgärd från FKM

Remiss
Promemoria från Utbildningsdepartementet.


Unika träffar: 167. 2023-06-05 17:39
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlämmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.