Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Remisser > SIS remiss 17636 - ISO standard generella krav för biobanker  
SIS remiss 17636 - ISO standard generella krav för biobanker

Remissen omfattar: ISO 20387:2018 - Biotechnology - Biobanking - General requirements for biobanking. Utarbetad av: ISO/TC 276/WG 2. Den föreslagna svenska titeln är: Bioteknik - Biobanker - Generella krav för biobanker. SIS föreslår att bifogad ISO-standard antas som svensk standard. Svaret på remissen och eventuella kommentarer (använd bifogade svarsblankett) skickas senast 2018-12-14 till mailto:mattis.rundgren@sis.se Lämnades utan åtgärd från FKM

SIS remiss 17636: ISO standard med generella krav på biobanker
Förslag på inrättande av ISO standard 20387-2018 för biobankning
Svarsblankett
gällande remiss 17636 ISO20387-2018


Unika träffar: 326. 2024-05-25 12:47
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlämmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.