Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Remisser > SLS primärvårdsarbetsgruppsrapport  
SLS primärvårdsarbetsgruppsrapport

Bifogat finns SLS primärvårdsarbetsgrupps rapport Stärk primärvården! som överlämnades i juni till SLS nämnd. Då det i tid sammanföll med remissbehandling av den statliga utredningen God och nära vård har SLS nämnd avvaktat med att skicka ut SLS arbetsgruppsrapport för synpunkter. Synpunkter skickas senast den 14 februari 2019 till susann.asplund@sls.se Lämnades utan åtgärd från FKM

Arbetsgruppsrapport
SLS arbetsgruppsrapport till nämd Stärk primärvården
Remiss från SLS


Unika träffar: 171. 2023-06-05 18:50
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlämmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.