Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Remisser > SIS Remiss 18122 - Riskhantering inom laboratoriemedicin  
SIS Remiss 18122 - Riskhantering inom laboratoriemedicin

Kliniska laboratorier - Reducering av fel genom riskhantering och ständig förbättring Kommentarer kan skickas till hakan.janson@kronoberg.se som sammanställer FKMs svar till SIS, senast 2019-04-13. Alternativt kan svar direkt till SIS (mattis.rundgren@sis.se) senast 2019-04-20.

Svar från FKM
Kommentarer från FKM
Förslag till ny standard om riskhantering
prEN ISO 22367
Remiss 18122 från SIS
Remisstext från SIS angående Kliniska laboratorier - Reducering av fel genom riskhantering och ständ
Svarsblankett, remiss 18122
Kommentarer till SIS remiss 18122
Dokument för att bifoga kommentarer


Unika träffar: 371. 2024-05-25 12:14
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlämmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.