Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Dokumentgrupper > Annonser och meddelanden*  
Annonser och meddelanden*
Inbjudan till studiebesök på EUCAST development laboratory
EUCAST development laboratory och nationellt referenslaboratorium för resistensbestämning i Växjö bj
Call for Abstracts - Vårmötet 2020
Instruktioner för att skicka in abstract till infektionsvecka/mikrobiologiskt vårmöte 2020
ESCMID Postgraduate Education Course
Translation of recent advances in diagnostic methods to Clinical microbiology and infectious disease
Nominera till delegationen för utbildning och delegationen för medicinsk kvalitet
Inbjudan till att nominera ledamöter till SLS delegation för utbildning och SLS delegation för kvali
Balansrapport 2018
Resultatrapport 2018
NMMD 2018
PDF med info om mötet
The Swedish Global Health Conference 2018
Inbjudan till Nationellt möte för läkarprogram
Nomineringar till Söderbergska priset 2018
EACCTB 2018
Tentative curriculum (PDF)
Abstracts till Vårmötet 2017
Version 2
6th Nordic Conference on HIV
Invitation (PDF)
Inbjudan Infektionsveckan 2017
Officiell inbjudan som ingick i medlemsutskick från Mikrobiologi.net
Inbjudan till ST-utbildning om DNA-Sekvensering
PDF
NSCMID info och julhälsning
Julbrev från NSCMID till FKMs medlemmar
FKM Styrelse 2015-16 sv-v
Verksamhetschef klinisk mikrobiologi Region Östergötland
PDF-fil
Redaktörer referensmetodik
Upprop (PDF)
Vårdhygiennytt 2015
Bifogas brev från Ann Tammelin
2014-07-02 Kliniks mikrobiolog Linköping
Platsannons (PDF)
2013-11-20-annons-WHO
Add: WHO ToR Consultant
2013-03-05-Perspectives-on-receptins-and-resistance
Programme (PDF)
2013-01-07 NMMD Program 2012
PDF-fil
Kvällsprogram 28 nov
Läkarstämman "Dåtidens hälsa"
2012-10-23 NMMD anmälan utställare
Wordfil
2012-10-23 NMMD anmälan deltagare
Wordfil
2012-10-23 NMMD invitation utställare
Wordfil
2012-10-23 NMMD invitation deltagare
Worddokument
Riksstämman 2012
Webbannons Riksstäman
2011 Specialistläkare och ST-läkare i Klinisk bakteriologi och virologi, Linköping
HPV-möte Malmö januari 2009
PDF-dokument
080627 Invitation Symposium C-E Nord
Strategies for Diagn & Treatment of Microbial Diseases 080929
2008-04-17 Klin mikrobiologi UMAS 50 år
Inbjudan och program till 50-årsjubileum
European Biosafety Meeting 2008
20071119 Vårdhygieniker Halmstad
060615 SMI-dag TB
Inbjudan till SMI-dag om tuberkulos
060404 SINDIF
SINDIF - Inbjudan till seminarium "Samverkan för patientsäkerhet inom laboratoriemedicin" den 4 apri
2006-01 Annons läkare STRAMA
PDF-dokument
Kurs i mikrobiologisk snabbdiagnostik
Uppsala 20-21 mars. Kursansvarig Åsa Melhus
Annons virolog SMI
ESCMID summer school
Verksamhetschef/överläkare (LUS) i klin bakteriologi/immunologi
Universitetssjukhuset i Lund söker!
Verksamhetschef/överläkare (LUS) i klin bakteriologi
Universitetssjukhuset i Lund söker!
Bakteriologer sökes - annons
Akademiska söker två kliniska bakteriologer


Unika träffar: 616. 2022-01-20 18:52
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlämmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.