Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Remisser > SIS Remiss 18124 - Bevarande av testorganismer som används vid bestämning av avdödande effekt  
SIS Remiss 18124 - Bevarande av testorganismer som används vid bestämning av avdödande effekt

Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel - Bevarande av testorganismer som används vid bestämmande av bakterie- (inklusive Legionella), mykobakterie-, spor-, svamp- och virus- (inklusive bakteriofager) avdödande effekt. Svar skickas direkt till SIS (mattis.rundgren@sis.se) senast 2019-04-18. Lämnades av FKM utan åtgärd.

Remiss 18124
Remiss från SIS
Svarsblankett remiss 18124
Kommentarer
Dokument för att skriva in kommentarer angående remissen


Unika träffar: 219. 2023-06-05 19:02
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlämmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.