Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Remisser > Remiss från SLS. Samspel för hälsa (SOU 2018:80)  
Remiss från SLS. Samspel för hälsa (SOU 2018:80)

SLS har fått Samspel för hälsa (SOU 2018:80) på remiss från Socialdepartementet (ca 300 sidor, sammanfattning finns). Utredningens uppdrag har handlat om att utforska former för finansiellt samspel mellan sjukförsäkringen och hälso- och sjukvården som stöder en sådan process. Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast 2019-04-01 till susann.asplund@sls.se Lämnades av FKM utan åtgärd.

Utredning SOU 2018:80
Samspel för hälsa. Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring


Unika träffar: 149. 2023-06-05 18:27
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlämmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.