Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Remisser > Remiss från SLF: Gem 2019-0103. Avancerad vård vid Parkinsons sjukdom  
Remiss från SLF: Gem 2019-0103. Avancerad vård vid Parkinsons sjukdom

Socialstyrelsen leder arbetet med att koncentrera mer av den högspecialiserade vården på nationell nivå. För detta arbete har en ny arbetsprocess utvecklats och den prövas nu inom två pilotområden, Kvinnosjukdomar och förlossning samt Nervsystemets sjukdomar. Denna remiss innehåller sakkunniggruppens rekommendation vid avancerad behandling av Parkinsons sjukdom. Svar till SLF senast 2019-05-22. Lämnades utan åtgärd av FKM.

Remisstext


Unika träffar: 153. 2023-06-05 18:47
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlämmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.