Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Remisser > SIS-Remiss 18553 Informationsdeltagare  
SIS-Remiss 18553 Informationsdeltagare

Kemiiska desinfektionsmedel och antiseptiska - kvantitativt icke poröst ytprov för utvärdering av bakteriedödande och/eller jästdjurs- och /eller fungicid aktivitet av kemiska desinfektionsmedel som används inom medicinsk område - Del rev: testmetod och krav utan mekanisk verkan (fas2, steg 2) Svar till SIS senast 2019-08-05. Lämnades utan åtgärd av FKM

SIS-Remiss 18553


Unika träffar: 183. 2023-06-05 19:08
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlämmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.