Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Remisser > Snabbremiss från SLS om arbetsskador till följd av smittsamma sjukdomar  
Snabbremiss från SLS om arbetsskador till följd av smittsamma sjukdomar

Med hänsyn till spridningen av covid-19 och situationen i vård och omsorg bör covid-19 läggas till i förteckningen över smittsamma sjukdomar i bilagan till förordningen om arbets-skadeförsäkring och statligt personskadeskydd, (FASP). Ändringen bör träda i kraft så snart som möjligt, vilket bedöms vara den 25 april 2020. Ändringen bör tillämpas i fråga om skador som har inträffat den 1 februari 2020 eller senare. Svar till SLS senast kl 14, 2020-04-16

Svar från FKM
Snabbremiss från SLS
Remissmissiv
Inklusion av covid-19 till Arbetsskador till följd av smittsamma sjukdomar
Promemoria från Regeringskansliet
Förslag till förordning om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt p


Unika träffar: 110. 2022-01-20 18:56
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlämmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.