Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Remisser > Remiss från SIS förslag till Europeisk standard för extraktion av DNA från frusen vävnad.  
Remiss från SIS förslag till Europeisk standard för extraktion av DNA från frusen vävnad.

prEN ISO 20184-3. Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for frozen tissue - Part 3: Isolated DNA (ISO/DIS 20184-3:2020). Deadline 17/10-20 till SIS, se dokumenten

Kommentarer remiss
Remiss
Svarsblankett


Unika träffar: 207. 2024-06-21 10:12
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlemmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.