Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Dokumentgrupper > Utbildning  
Utbildning
ST-utbildning i bakteriologisk metodik
Inbjudan till ST-utbildning i Göteborg 19-21/11 2018
ST-utbildning i bakteriologisk metodik
Preliminärt schema
Kurs i Klinisk Virologi
”SK-liknande” kurs i klinisk virologi i aug 2016. Kursen kommer att gå måndag till torsdag vecka 34,
Utbildningsbok FKM 2015
Utbildningsbok med FKMs rekommendationer för specialiseringsutbildning inom Klinisk mikrobiologi
Ny utbildningsbok Klinisk mikrobiologi 2015
Bakgrund och uppmaning till medlemmar att lämna synpunkter
2012-05-09 Sammanfattning enkät
En automatisk sammanställning av enkäten avseende specialitetsindelning (PDF)
2012-05-14 Yttrande specialitetsindelningialitet
FMM:s yttrande till SLS (PDF-fil) Dnr 12273/2012
071107 SK-kurs mikrobiol diagn
Schema, mikrobiologisk diagnostik, delmoment 2, v46, 2007
2007-06-13 Förslag målbeskrivning
Wordfil: Förslag till målbeskrivning för den nya specialiteten


Unika träffar: 991. 2022-01-20 18:41
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlämmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.