Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Remisser > Informationsöverföring inom vård och omsorg SOU2021:4  
Informationsöverföring inom vård och omsorg SOU2021:4

Remiss från socialdepartementet som föreslår en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning. Betänkandet och förslagen är mkt juridiska. Men det borde gå att, utifrån den längre sammanfattningen, förhålla sig till de praktiska konsekvenserna av förslagen och reflektera över konsekvenserna för integritetsfrågorna, utan att fördjupa sig i de legala diskussionerna. Deadline 20210510 svar till SLS susann.asplund@sls.se

SOU 2021:4


Unika träffar: 83. 2023-06-05 18:17
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlämmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.