Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Remisser > Rekommendationer gällande säker kirurgi under covid-19 pandemin  
Rekommendationer gällande säker kirurgi under covid-19 pandemin

SLS arbetsgrupp för säker kirurgi under pandemin, med deltagare från Svensk Ortopedisk Förening, Svensk Kirurgisk Förening, Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi, Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, Svenska Infektionsläkarföreningen och Svenska Hygienläkarföreningen, har tagit fram rekommendationer gällande säker kirurgi under covid-19 pandemin med fokus på patientsäkerhet och testning inför kirurgi. Vänligen se bifogad fil. Snabbremiss svar 25/11

Rekommendationer för säker kirurgi under covid-19 pandemin
Remissvar säker kirurgi


Unika träffar: 117. 2024-04-22 11:22
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlämmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.