Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Remisser > SoS förslag till ändring av donationsföreskrifter  
SoS förslag till ändring av donationsföreskrifter

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler och i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2009:32) om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning m.m. med tillhörande konsekvensutredning. Synpunkter ska ha kommit in till socialstyrelsen@socialstyrelsen.se senast den 25 maj 2021 ange diarienumret 4.1-38063/2020

Remiss - förslag ändring i SOSFS 2009 30 och SOSFS 2009 32
Socialstyrelsens föreskrifter - förslag ändring SOSFS 2009 32 (3.0)
Socialstyrelsens föreskrifter -förslag ändring i SOSFS 2009 30 bilaga (3.0)
Sändlista
Konsekvensutredning-förslag ändring i föreskr (3.0)


Unika träffar: 80. 2023-06-05 19:55
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlämmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.