Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Remisser > Presentation och tolkningsstöd för laboratorieresultat – Förslag till nationella postanalys-rekommen  
Presentation och tolkningsstöd för laboratorieresultat – Förslag till nationella postanalys-rekommen

Remiss från Svensk Förening för Klinisk Kemi (SFKK) som har arbetat fram ett förslag på nationella rekommendationer för postanalys, dvs. de steg i analyskedjan som sker efter analyssteget och inkluderar bl.a. hur laboratorieresultat visas för beställare, hantering av s.k. larmvärden och tolkningsstöd. Remissvar skickas till Ivar Tjernberg, ordförande i SFKK via epost ivar.tjernberg@regionkalmar.se senast tisdagen 11 maj 2021.

FKMs svar
Förslag till nationella postanalys-rekommendationer i klinisk kemi


Unika träffar: 90. 2023-06-05 18:15
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlämmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.