Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Remisser > SOU 2021:19 Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap  
SOU 2021:19 Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap

Sammanfattning bifogas för detta mkt omfattande andra delbetänkandet (i två delar) från Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap. För den som vill fördjupa sig se delbetänkandets två delar https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/03/sou-202119/. Se även en kort sammanfattning på regeringens hemsida. synpunkter senast 6 augusti till susann.asplund@sls.se

Sammanfattning SOU2021:19


Unika träffar: 121. 2024-05-25 12:54
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlämmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.