Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Remisser > SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan. Svara 20/10-21  
SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan. Svara 20/10-21

Remiss från Socialdepartementet. Bifogas enbart som länk då det är tungt dokument. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan (SOU 2021:59) https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/06/sou-20215 Det är ett delbetänkande av tillgänglighetsdelegationen. Sammanfattning finns. Förslagen och bedömningarna börjar i kap 5 och framåt. Tacksam för synpunkter till SLS senast den 20 oktober till susann.asplund@sls.se

Länk och info


Unika träffar: 61. 2023-06-05 17:57
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlämmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.