Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Remisser > Socialstyrelsen föreskrift särskilt förordnande att utöva läkaryrket 31/10  
Socialstyrelsen föreskrift särskilt förordnande att utöva läkaryrket 31/10

Remiss från Socialstyrelsen förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om särskilt förordnande att utöva läkaryrket (HSLF-FS 2022:XX). senast den 31 oktober 2021. De är tacksamma för yttranden per e-post i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) för att underlätta arbetet med att sammanställa svaren. Remissvar skickas till socialstyrelsen@socialstyrelsen.se. Vänligen ange diarienumret 4.1-17943/2021 i remissvaret.

Remissmissiv
Konsekvensutredning
Inremarknadstest
Föreskrift särskilt förordnande att utöva läkaryrket


Unika träffar: 156. 2024-06-21 08:41
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlemmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.