Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Remisser > SIS-remiss Medical laboratories — Requirements for quality and competence (ISO/DIS 15189) 2/1  
SIS-remiss Medical laboratories — Requirements for quality and competence (ISO/DIS 15189) 2/1

SIS-remiss 22076.Medical laboratories — Requirements for quality and competence prEN ISO 15189 Remisstiden utgår: 2022-01-02. Svara enligt anvisningar på svarsblanketten.

Remiss 22076
Kommentarer remiss
Svarsblankett


Unika träffar: 147. 2024-04-24 22:09
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlämmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.