Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Dokumentgrupper > Policydokument  
Policydokument
FKM uppdrag referensgrupp
Uppdragsbeskrivning för referensgrupper inom FKM och för FKMs representanter i tvärsektionella refer
FKMs förslag uppdrag referensgrupper
20141113, FKMs förslag på uppdrag för referensgrupper, på remiss hos grupperna
Förslag på nya stadgar inför årsmötet 2013
Förslag på nya stadgar inför årsmötet 2013
Förslag på nya stadgar inför årsmötet 2013 -jämförelsedokument med ändringar
Dokument jämfört med senast uppdaterade stadgar, 2006 Ändringar i rött.


Unika träffar: 472. 2022-01-20 19:03
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlämmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.