Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Remisser > Nationellt register över blodgivare och plan för ökad kapacitet SoS delrapportering  
Nationellt register över blodgivare och plan för ökad kapacitet SoS delrapportering

Remiss av delprojekt av regeringsuppdrag RU 2 Hälso- och sjukvårdens beredskap (Dnr 10.1–13498/2021). Uppdraget innefattar att ta fram underlag m.m. samt att samordna, stödja, följa upp och utvärdera regionernas arbete med hälso- och sjukvårdens beredskap och planering inför civilt försvar. S2021/02921 (delvis). Kort svarstid 27/1 till socialstyrelsen.

FKMs svar
SoS delprojekt blodverksamhet


Unika träffar: 98. 2024-05-25 12:38
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlämmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.