Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Remisser > Skärpta föreskrifter om information och rådgivning vid provtagning för helgenomsekvensering pga IVDR  
Skärpta föreskrifter om information och rådgivning vid provtagning för helgenomsekvensering pga IVDR

Remiss Förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS 2021:52 dnr 4.1-8697/2022 Synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 5 april 2022. Skicka era ev. yttranden per e-post i Wordformat till socialstyrelsen@socialstyrelsen.se. Ange diarienumret 4.1–8697/2022 i remissvaret.

FKMs svar
Missiv
Konsekvensutredning
Ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2021:52) om användning av medicintekniska produkter i hälso och s


Unika träffar: 153. 2024-06-21 10:37
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlemmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.