Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Remisser > (SOU 2022:6) Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga på remiss från Socialdepar  
(SOU 2022:6) Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga på remiss från Socialdepar

Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap har sett över hälso- och sjukvårdens beredskap inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap. Länk till remissen: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2022/02/sou-20226/ Om ni vill skicka in synpunkter till SLS remissyttrande är ni varmt välkomna med era svar senast den 27/5 till per.johansson@sls.se

Remiss


Unika träffar: 135. 2024-06-21 09:58
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlemmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.