Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Remisser > Stramas 10 punktsprogram  
Stramas 10 punktsprogram

Här kommer den reviderade versionen av Stramas 10-punktsprogram för genomläsning och korrektur. Tacksam om ni vill hjälpa mig att sända vidare till fler/andra inom era respektive organisationer om det skulle vara aktuellt (har inte hittat kontaktuppgifter till ordförande eller motsvarande för samtliga organisationer, skickar detta enligt mottagarlistan nedan). Kommentarer och övrig återkoppling önskas senast 12 april

10 punktsprogrammet med referenser
10 punktsprogrammet


Unika träffar: 134. 2024-06-21 08:49
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlemmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.