Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Dokumentgrupper > Protokoll mm*  
Protokoll mm*
Styrelsemöte 20210913
Styrelsemöte FKM 20210526
Årsmötesprotokoll 20210525
Protokoll extra styrelsemöte 210421
Styrelsemöte FKM 210324
Protokoll från Styrelsemöte 210324
Årsmötesprotokoll 200526
Styrelsemöte FKM 210127
Styrelsemöte 201104
Protokoll frpn Styrelsemöte 201104
SLS nämnd protokoll 20200901
SLS nya stadgar träder i kraft 20210101
SLS nya stadgar
Styrelsemöte FKM 20200603
Styrelsemöte FKM 2020-10-01
styrelsemöte FKM 200827
Styrelsemöte FKM 20200309
styrelsemöte FKM 200128
FKM styrelsemöte 191105
Styrelsemöte FKM 2019-09-19
Styrelsemöte FKM 2019-05-15
Styrelsemöte FKM 2019-03-18
Styrelsemöte FKM 2019-01-24
Årsmötesprotokoll 2019
protokoll styrelsemöte 190916
Styrelsemöte FKM 2018-11-06
Styrelsemöte FKM 2018-09-07
Styrelsemöte FKM 2018-05-30
Konstituerande styrelsmöte
Styrelsemöte FKM 2018-01-30
Styrelsemöte FKM 2017-11-08
Styrelsemöte FKM 2017-02-09
Styrelsemöte FKM 2017-05-17
Styrelsemöte FKM 2017-09-22 protokoll
Årsmötesprotokoll 2017
PDF
Styrelsemöte FKM 2016-05-25 protokoll
Styrelsemöte FKM 2016-11-08 protokoll
Styrelsemöte FKM 2016-09-08 protokoll
Årsmöte 2016, protokoll
Agenda FKM årsmöte 2016
Årsmöte 23/5 kl 17.30, under Vårmötesveckan i Helsingborg
Styrelsemöte FKM 160125-26 protokoll
FKM årsmöte 2015
Årsmötesprotokoll
Utvärdering Östersund
Sammanställning av deltagarnas utvärdering av Mikrobiologiskt vårmöte/Infektionsveckan i Östersund
2015-02-04 Styrelsemöte protokoll
2014-11-12 Styrelsemöte protokoll
2014-09-26 Protokoll medlemsmöte
2014-09-26 Protokoll medlemsmöte NSCMID
2014-09-26 Protokoll styrelsemöte
2014-09-26 Protokoll styrelsemöte under NSCMID
2014-02-20 Styrelsemöte protokoll
2014-04-09 Medlemsmöte vårmötet Trollhättan
2014-04-09 styrelsemöte protokoll
2006 Stadgar FMM ver 2006
PDF
2013-12-16 Årsmöte 2013 protokoll
2013-12-05 Föredragningslista Årsmöte FMM
2013-04-08 Medlemsmöte protokoll
2012-11-29 FMM Årsmöte Protokoll
2012-04-18 Medlemsmöte, protokoll
2011-12-01 Årsmöte protokoll
pdf-fil
2010-04-17 Medlemsmöte, protokoll
2011-04-11 Medlemsmöte, protokoll
2009-11-26 Årsmöte, protokoll
2009-04-22 Medlemsmöte, protokoll
2008-06-12 Medlemsmöte, protokoll
2007-11-29 Årsmöte, protokoll
2007-05-09 Medlemsmöte, protokoll
2006-12-01 Årsmöte, protokoll
2006-05-17 Medlemsmöte, protokoll
2005-12-02 Årsmöte, protokoll
2005-04-27 Medlemsmöte, protokoll
2004-11-25 Årsmöte, protokoll
2003-bakåt Gamla protokoll
En lista över äldre protokoll mm, med länkar till dokumenten
2004-10-28 SMI-dag NLI
Gula boken om nedre luftvägsinfektioner


Unika träffar: 942. 2022-01-20 18:01
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlämmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.