Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Remisser > SIS rengöring desinfektion sterilisering 25/7  
SIS rengöring desinfektion sterilisering 25/7

Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel - Kvantitativ testmetod för utvärdering av sporicid aktivitet mot Clostridioides difficile på icke-porösa ytor med mekanisk verkan med användning av våtservetter inom det medicinska området (4-fältstest) - Testmetod och krav (fas 2, steg 2) Om du vill påverka innehållet i den kommande standarden vill vi ha dina förslag på förändringar senast 2022-07-25. Svaret på remissen och dina eventuella kommentarer ska du skicka till mailto:ulla.hihldor@sis

Svarsblankett
Remiss 23020
Kommentarer remiss


Unika träffar: 125. 2024-06-21 10:23
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlemmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.