Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Remisser > Fem SISremisser desinfektion och sterilisering  
Fem SISremisser desinfektion och sterilisering

Förslag till fem nya standarder för virucidal handdesinfektion, sterilisering med fuktig värme, provmetod för ytdesinfektion, och förpackningar som ska steriliseras. Förslagen till standarder omfattas av upphovsrättslagen. Kontakta FKM (asa.gylfe@umu.se) för att få tillgång till dem och hjälpa oss att svar på remisserna. Svar olika datum mellan 25/10 - 30/11. Svara till ulla.hihldor@sis.se

Remiss23482 förpackningar sterilisering2 25 okt
Remiss23481 förpackningar sterilisering1 25 okt
Remiss23486 virucidal handdesinfektion 8 nov
Remiss23485 provmetod ytdesinfektion 15 nov
Remiss 23485 sterilisering med fuktig värme 15 nov


Unika träffar: 94. 2024-05-25 12:45
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlämmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.