Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Remisser > SIS remiss kirurgiska implantat 30 nov  
SIS remiss kirurgiska implantat 30 nov

prEN ISO 14630 - Non-active surgical implants - General requirements (ISO/DIS 14630:2022) Den föreslagna svenska titeln är: Icke aktiva kirurgiska implantat - Allmänna krav Om du vill påverka innehållet i den kommande standarden vill vi ha dina förslag på förändringar senast 2022-11-30. mailto:mattis.rundgren@sis.se Förslagen till standarder omfattas av upphovsrättslagen. Kontakta FKM (asa.gylfe@umu.se) för att få tillgång till dem och hjälpa oss att svar på remisserna.

Remiss23465 kirurgiska implantat 30 nov


Unika träffar: 33. 2023-06-05 19:43
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlämmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.