Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Remisser > RAFs pricklista kommer att uppdateras synpunkter senast 1/1  
RAFs pricklista kommer att uppdateras synpunkter senast 1/1

På RAFs hemsida finns idag två dokument med rekommendationer till labben om vilka antimikrobiella preparat som bör prickas vid olika typer av odlingar och agens (av vikt för epidemiologisk typning) samt ett dokument för vilka antibiotika som bör finnas med i ett resistensbesked - Minimiurval för resistensövervakning - Minimiurval för resistensbesked Dessa kommer att uppdaterats. Synpunkter till Åkerlund Anna senast 1/1-23

Miniprick och utsvar


Unika träffar: 45. 2023-06-05 18:12
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlämmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.