Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Remisser > Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner -Förslag till myndighetsövergripande handlingspl  
Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner -Förslag till myndighetsövergripande handlingspl

Remiss från SLS om 'Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner -förslag till myndighetsövergripande handlingsplan' Remissvar för FKMs räkning författat av Referensgruppen för bakteriologi. Diarienummer 3.2-43028/2014

Remissvar
Remissvar Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner, FKM/ref gr för baktertiologi/Olov Asp
Remiss
Remiss från socialstyrelsen


Unika träffar: 427. 2024-06-21 08:47
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlemmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.