Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Remisser > Remiss kring förslag avseende genomförande av yrkeskvalifikationsdirektivet - Socialstyrelsen  
Remiss kring förslag avseende genomförande av yrkeskvalifikationsdirektivet - Socialstyrelsen

Förslag till nya bestämmelser om krav på och kontroll av nödvändiga kvalifikationer och språkkunskaper för yrkesutövare som förvärvat sina yrkeskvalifikationer eller fått dem erkända i ett annat EES-land eller i Schweiz OBS! KORT SVARSDATUM! Inkom med synpunkter till Urban Kumlin eller Sara Karlsson Söbirk senast 10/12, FKM skickar sedan gemensamma synpunkter till SLS 12/12.

Författningsförslag YKD
Bilaga 1 konsekvensutredning YKV
Missiv remiss YKD socialstyrelsen
Remiss avseende förslag till nya föreskrifter om erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och


Unika träffar: 400. 2023-06-05 18:43
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlämmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.