Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Dokumentgrupper > Verksamhetsberättelser*  
Verksamhetsberättelser*
Ekonomirapport 2020
Ekonomisk rapport för 2020 vid årsmötet 2021
Balansrapport 2020
Balansrapport FKM 2020
Resultatrapport 2020
Resultatrapport FKM 2020
2020 Verksamhetsberättelse FKM
Balansrapport 2017
Resultatrapport 2017
Ekonomisk berättelse 2017
Ekonomisk berättelse 2018
ekonomiberättelse 2019
Balansrapport 2019
Resultatrapport 2019
2019 Verksamhetsberättelse FKM
2018 Verksamhetsberättelse FKM
FKMs verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2018-01-01 till 2018-12-31
avtal vårmötet 2019
Resultatrapport 2018
Balansrapport 2018
2018 RAV verksamhetsberättelse
2017 Verksamhetsberättelse FKM
FKMs verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2017-01-01 till 2017-12-31
2016 Verksamhetsberättelse
FKMs verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2016-01-01 till 2016-12-31
2015 Verksamhetsberättelse
FKMs verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2015-01-01 till 2015-12-31
2015 Balansrapport
2015 Resultatrapport
2014 Verksamhetsberättelse
Årsberättelse för verksamhetsåret 2013-11-29–2014-05-25
2014 Balansrapport
2014 Resultatrapport
2013 Ekonomisk rapport
2013 Årsberättelse FMM
2012 Årsberättelse FMM
2011 Verksamhetsberättelse RAV
PDF-fil
2011 Verksamhetsberättelse RAF
2011 Årsberättelse FMM
2010 Årsberättelse FMM
2009 Årsberättelse FMM
2009 Verksamhetsberättelse RAF och RAF-M
2009 Verksamhetsberättelse referensgruppen för parasitologi
2009 Verksamhetsberättelse RAV
2008 Årsberättelse FMM
2008 Verksamhetsberättelse RAF/RAF-M
2007 Årsberättelse FMM
PDF-dokument
2007-11-24 Verksamhetsberättelse RAV
Verksamhetsberättelse 2007
2006 Årsberättelse FMM
Worddokument
2006-12-19 Verksamhetsberättelse RAV
Verksamhetsberättelse 2006
2005 Årsberättelse FMM
Worddokument
2005 Mikrobiologi.net första året
Worddokument
2004 Verksamhetsberättelse
Täcker verksamhetsåret 031101-041031
2004 RAF:s verksamhetsberättelse
Upplägges här för kännedom (PDF-fil)
2002 Verksamhetsberättelse
Täcker verksamhetsåret 011101-021031
2003 Verksamhetsberättelse
Täcker verksamhetsåret 021101-031031


Unika träffar: 603. 2022-01-20 18:09
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlämmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.