Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Remisser > Remiss om föreskrifter för AT -Socialstyrelsen  
Remiss om föreskrifter för AT -Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 1999:5) om allmäntjänstgöring för läkare OBS! Kort svarsdatum. Inkom senast 10/12 med synpunkter till Urban Kumlin eller Sara Karlsson Söbirk, så sammanfattar vi svar från FKM till SLS innan 12/12.

Konsekvensutredning
Förslag till nya bestämmelser om erkännande av yrkespraktik som förvärvats i ett annat EES-land elle
Författningsförslag AT-läkare
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 1999:5) om allmäntjänstgöring för
Missiv
Remiss avseende förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1999:5) om allmäntjänstg


Unika träffar: 369. 2024-05-25 13:28
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlämmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.