Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Remisser > Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning, Ds 2016:12 (Gem 2016/0164), deadline 26/8 2016  
Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning, Ds 2016:12 (Gem 2016/0164), deadline 26/8 2016

Remiss från Sveriges läkarförbund

Etisk granskning av läkemedelsprövning
Remiss som av FKM lämnas utan åtgärd


Unika träffar: 383. 2024-06-21 09:42
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlemmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.