Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Remisser > Remiss förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel  
Remiss förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel

Remiss förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården, deadline 5/9 2016

Förslag till nya föreskrifter
Förslag till nya föreskrifter för ordination och hantering av läkemedel
Konsekvensutredning
Socialstyrelsens konsekvensutredning av förslaget
Remiss från SLF
Förslag som av FKM lämnas utan åtgärd


Unika träffar: 298. 2024-05-25 12:32
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlämmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.