Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Remisser > Remiss Skattefrågor rörande ideella föreningar mfl. Svar till SLF senast 2017-01-20  
Remiss Skattefrågor rörande ideella föreningar mfl. Svar till SLF senast 2017-01-20

Remisskrivelse Vissa skattefrågor rörande ideella föreningar, registrerade trossamfund och kollektivavtalstiftelser

Remiss
från SLF. Lämnas av FKM utan åtgärd.


Unika träffar: 251. 2023-06-05 18:52
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlämmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.