Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Dokumentgrupper > Program  
Program
Kurs i klinisk virologi, Smögen, 20-23 aug 2018
riksstämmeprogram 2007
SK-kurs klinisk mikrobiologisk metodik 2007, v 46
Schema
SK-kurs Klinisk mikrobiologisk metodik 2007, v 5
Schema
Riksstämmoprogram 2006
programmet som Word-fil
Program: The 23rd Annual Meeting of the Scandinavian Society for Antimicrobiobial Chemotherapy, Octo
Chefs- och professorsmöte 2005-09-20
Program. Mötesdokumentation, se under dokumentation från möten.
Riksstämmoprogram 2005
Programmet som Word-fil
SK-kurs metodik
Schema SK-kurs i klinisk mikrobiologisk metodik
AFA-symposium
Program för symposium om antibiotikaresistens, Stockholm, 2005-01-31 (Wordfil)
RAFs Antibiotikadag 18 jan 2005
Inbjudan, program och anmälningstalong (PDF-fil)
Riksstämmoprogram 2004
Programmet som wordfil, formatterat som i det officiella programmet.


Unika träffar: 481. 2022-01-20 18:17
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlämmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.